ایچریم ار كاداش بنیم دردیم چوك *  مینوشم رفیق دردم زیاد است

 

ایچریم ار كاداش دردیمه چاره یوك *  مینوشم رفیق چاره ای به دردم وجود ندارد

 

ایچریم ار كاداش بو گون كیفیم یوك * مینوشم رفیق امروز حالم خوب نیست

 

ایچریم ار كاداش تادیم توزوم یوك *  مینوشم رفیق رنگو روحی برای زندگیم باقی نیست

 

دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون * دوستانم سخنان تلخی زدنند دشمنانم 

 باخوشحالی بشنوند

 

بیر بویوك ایچدیم بن شفا لار اولسون *وقتی مینوشم من شفایه بدنم گردد

 

دوست لاراجی سویلر دوشمانلارا سوینه دوی سون * دوستانم سخنان تلخی زدند دشمنانم 

 باخوشحالی بشنوند

 

بیر بویوك دویردیم بن شفالار اولسون    *  وقتی غلط میدم درونم شفایه بدنم گردد 

 

مزم بیر از پینیربیر ازدا زیتین اولسون  *  مزه ام كمی پنیر  و  كمی زیتون باشد

 

ایچریم ار كاداش ایچریم ایشده * مینوشم رفیق مینوشم الان

 

ایچریم ار كاداش ایچریم ایشده * مینوشم رفیق مینوشم الان

 

دولدور ور میحانه چی بوش قالماسین كادهیم  *پركن تو شراب رابده میخانه چی  خالی نماند

استكانم

 

دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم *پركن تو شراب را بده میخانه چی اصلا درد هایم

تموم نمیشه

 

دولدورور میحانه چی چابك دولدور ایچریم  *پركن تو شراب را بده میخانه چی زود باش پر كن

 بنوشم

 

دولدور ..دولدور ...دولدور ...دولدور دولددددددددور گیتسین *پركن...پركن...پركن...پركن

   پركننننننننن برهههههههههههه

 

دولدور ور میحانه چی یانیورم ایچیم ایچیم *پركن تو شراب را بده میخانه چی میسوزد درونم 

بنوشم

 

دولدور ور میحانه چی دونیور باشم نه بیچیم *پركن تو شراب را بده میخانه سرم گیج میره بد

 جوری

 

دولدور ور میحانه چی كور كوتو ساروشوم او بیچیم *پر كن توشراب رابده میخانه چی بد جوره

 بدجور مستم به اون علت

 

دولدور ..دولدور ..دولدور ....دولدور دولددددددور گتسین *پركن...پركن...پركن...پركن  پركننن برهههه

  ایچریم ار كاداش هچ اومودوم یوك * مینوشم رفیق اصلا امیدی ندارم

 

ایچریم اركاداش بوگون هوام یوك * مینوشم رفیق امروز حالم خوش نیست

 

ایچریم ار كاداش بنیم تادم یوك *  مینوشم رفیق لذتی برام نیست

 

ایچریم اركاداش اوف  محبتیم یوك * مینوشم رفیق اوف محبتی ندارم

 

دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون * دوستانم سخنان تلخی زدنند دشمنانم

  باخوشحالی بشنوند

 

بیر بویوك ایچدیم بن شفا لار اولسون *وقتی مینوشم من شفایه بدنم گردد

 

دوست لاراجی سویلری دوشمانلارا سوینه دوی سون * دوستانم سخنان تلخی زدنند دشمنانم 

 باخوشحالی بشنوند

 

بیر بویوك دویردیم بن شفا لار اولسون *وقتی غلط میدهم به درون شفایه بدنم گردد

 

مزم بیر از پینیربیر ازدا زیتین اولسون  *  مزه ام كمی پنیر  و  كمی زیتون باشد

 

ایچریم ار كاداش ایچریم ایشده * مینوشم رفیق مینوشم الان

 

ایچریم ار كاداش سارووشوم ایشده * مینوشم رفیق مستم الان

 

دولدور ور میحانه چی بوش قالماسین كادهیم  *پركن تو شراب رابده میخانه چی  خالی نماند

استكانم

 

دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم *پركن تو شراب را بده میخانه چی اصلا درد هایم

تموم نمیشه

 

دولدورور میحانه چی چابك دولدور ایچریم  *پركن تو شراب را بده میخانه چی زود باش پر كن

 بنوشم

 

دولدور ..دولدور ...دولدور ...دولدور دولددددددددور گیتسین *پركن...پركن...پركن...پركن 

  پركننننننننن برهههههههههههه

 

دولدور ور میحانه چی یانیورم ایچیم ایچیم *پركن تو شراب را بده میخانه چی میسوزد درونم

  بنوشم

 

دولدور ور میحانه چی دونیور باشم نه بیچیم *پركن تو شراب را بده میخانه سرم گیج میره بد

جوری

 

دولدور ور میحانه چی كور كوتو ساروشوم او بیچیم *پر كن توشراب رابده میخانه چی بد جوره

بدجورمستم به اون علت

 

دولدور ..دولدور ..دولدور ....دولدور دولددددددور گتسین *پركن...پركن...پركن...پركن  پركننن

 برهههه

 

 ایچریم ار كاداش بنیم دردیم چوك *  مینوشم رفیق دردم زیاد است

 

ایچریم ار كاداش دردیمه چاره یوك *  مینوشم رفیق چاره ای به دردم وجود ندارد

 

ایچریم ار كاداش بو گون هاوام یوك * مینوشم رفیق امروز حالم خوب نیست

 

ایچریم ار كاداش تادیم توزوم یوك *  مینوشم رفیق رنگو روحی برای زندگیم باقی نیست

 

دولدور ور میحانه چی بوش قالماسین كادهیم  *پركن تو شراب رابده میخانه چی  خالی نماند

 استكانم

 

دولدور ور میحانه چی هچ بیتمیور دت لریم *پركن تو شراب را بده میخانه چی اصلا درد هایم

 تموم نمیشه

 

دولدورور میحانه چی چابك دولدور ایچریم  *پركن تو شراب را بده میخانه چی زود باش پر كن

 بنوشم

 

دولدور ..دولدور ...دولدور ...دولدور دولددددددددور گیتسین *پركن...پركن...پركن...پركن  

 پركننننننننن برهههههههههههه

 

 خواننده:عدنان


 


برچسب‌ها:
یادگاری روی دیوار زندگی
+ تاریخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ساعت 22:56 نویسنده Icy-Woman |